ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น

ชั้นนำของจีน ป้ายยืนอยู่คนเดียวจอแสดงผลป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ ตลาดสินค้า