ทั้งหมดในอย่างเดียว แตะ จอภาพ คอมพิวเตอร์

ชั้นนำของจีน หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ทั้งหมดในพีซีเดียวจอภาพไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ตลาดสินค้า