ติดต่อเรา
Yichuang

หมายเลขโทรศัพท์ : +8613143536645

WhatsApp : +8613143536645

โพรไฟล์ QC

 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CCC
  หมายเลข: 2016010901865201
  วันที่ออก: 2016-05-10
  วันหมดอายุ: 2021-05-10
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: ST1606476840002Y-1EC-1
  วันที่ออก: 2016-06-01
  วันหมดอายุ: 2021-06-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: SHENZHEN BST Technology Co,.Ld.
 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CCC
  หมายเลข: 2017010901005816
  วันที่ออก: 2017-09-29
  วันหมดอายุ: 2022-09-29
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER
 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE
  หมายเลข: ST1606476840002Y-1EC-1
  วันที่ออก: 2016-06-01
  วันหมดอายุ: 2021-06-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: SHENZHEN BST Technology Co,.Ld.
 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: RoHS
  หมายเลข: BST1606476840002Y-1RC-4
  วันที่ออก: 2016-06-01
  วันหมดอายุ: 2021-06-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: SHENZHEN BST Technology Co,.Ld.
 • Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd.
  มาตรฐาน: IEC
  หมายเลข: CN37165
  วันที่ออก: 2016-05-01
  วันหมดอายุ: 2021-05-01
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER